Daftar Guru SMP Negeri 40 Semarang
 • Adi Harwanto, S.Pd
  197301112007011011
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 • Arum Swastika, S.Pd
  197009022002122007
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Dina Iswandari, S.Pd
  196910211998022002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Matematika
 • Djunaedi, S.Ag
  196902012007011025
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
 • Dra. Bilf Nur Wahyu Eny
  196408301989032002
  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Dra. Eka Parasita
  196609141995122003
  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Dra. Rani Ernaningsih
  196407171989032013
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Dwi Widowati, S.Pd
  196606231990032003
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Etik Triningsih, S.Pd
  196909021994122002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Hastin Miyarsih, S.Pd
  196911252002122005
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Matematika
 • Isriadi Wijiastuti, S.Pd
  197402252008012004
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran PKn
 • Lia Tri Prasasti, S.Pd
  198404042009032011
  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Mulyani, S.Pd
  196504291989022002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Ninik Pujiastuti, S.Pd
  197006201991032004
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
 • Rahmad Nuryadi, S.Pd
  197311132007011011
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Ruwiyati Umi Hardati
  196401151987022002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
 • Siti Nurhayati, S.Pd
  196906011999032006
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 • Sunardi, S.Pd
  196312281994031005
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Sutikno, S.Pd
  197510232008011008
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Penjasorkes
 • Sutomo, S.Pd
  196507071990011001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Toetik Ismiati, S.Pd
  196712211990032005
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Tri Harjani, S.Pd
  197410132000122002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
 • Tri Yanto, S.Pd
  196904212008011007
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Penjasorkes
 • Yuni Widawati, S.Pd
  196906301998022002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
 • Yustin Nurbaety, S.Pd
  197112252002122002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA